Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2010

Η αγάπη

Αγάπη είναι η αποτυχία της μοναχικότητας.